Výsledky měření hluku v Praze 6

Radim Vočka vznesl tento dotaz dotaz na Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Radim Vočka, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskutnutí výsledků všech dostupných měření hluku na území městského obvodu Praha 6, především u budov nacházejících se v ulicích Evropská, Svatovítská, Gymnazijní a Generála Píky, jejichž jste byli objedtantelem nebo zhotovitelem či které máte k dispozici. Z kladné vyřízení této žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Radim Vočka

Sekretariat HSHMP, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Vážený pane,

Vaše podání předávám na odbor hygieny obecné a komunální (Dr. Zárubová, tel.: 296 336 755).

Zároveň prosím o opětovné zaslání Vaší žádosti na oficiální mail naší organizace [email address]. Jedině tak je oficiálně doručený, může být zaveden do spisové služby Hygienické stanice hl. m. Prahy a předán k dalšímu řízení.
http://www.hygpraha.cz/index.php?sum=Mg==

Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Blanka O m e l k o v á
sekretariát

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Tel. ústř.: 296 336 700
E-mail: [email address]
IČ: 71009256
Datová schránka: zpqai2i
www.hygpraha.cz

ukázat citované pasáže