Výsledky měření hluku v Praze 6

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Radim Vočka, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskutnutí výsledků všech dostupných měření hluku na území městského obvodu Praha 6, především u budov nacházejících se v ulicích Evropská, Svatovítská, Gymnazijní a Generála Píky, jejichž jste byli objedtantelem nebo zhotovitelem či které máte k dispozici. Z kladné vyřízení této žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Radim Vočka

Sekretariat HSHMP, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Vážený pane,

Vaše podání předávám na odbor hygieny obecné a komunální (Dr. Zárubová, tel.: 296 336 755).

Zároveň prosím o opětovné zaslání Vaší žádosti na oficiální mail naší organizace [email address]. Jedině tak je oficiálně doručený, může být zaveden do spisové služby Hygienické stanice hl. m. Prahy a předán k dalšímu řízení.
http://www.hygpraha.cz/index.php?sum=Mg==

Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Blanka O m e l k o v á
sekretariát

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Tel. ústř.: 296 336 700
E-mail: [email address]
IČ: 71009256
Datová schránka: zpqai2i
www.hygpraha.cz

-----Original Message-----
From: Radim Vočka [mailto:[FOI #912 e-mail] ??]
Sent: Monday, May 19, 2014 1:06 AM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Výsledky měření hluku v Praze 6

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskutnutí výsledků všech dostupných měření hluku na území městského obvodu Praha 6, především u budov nacházejících se v ulicích Evropská, Svatovítská, Gymnazijní a Generála Píky, jejichž jste byli objedtantelem nebo zhotovitelem či které máte k dispozici. Z kladné vyřízení této žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Radim Vočka

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #912 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

19/5/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže