Výsledky měření hluku na Praze 7 v době Matějské pouti

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

svým rozhodnutím č. 0114/16 ze dne 9.2.2016 vás Rada MČ Praha 7 požádala o "zajištění průběžného měření hluku v termínu konání Matějské pouti na Výstavišti Praha a to od 20. 2. – 17. 4. 2016".

Podle Zákona o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zda HSHMP na tuto žádost nějakým způsobem reagovala (přijetím, odmítnutím, dopisem...). V případě že ano, žádám o poskytnutí kopie takové reakce.

2. Byla-li nějaká taková měření provedena, pak žádám o zaslání informací o tom kdy, jak a s jakým výsledkem.

3. Zda se HSHMP zabývala měřením hluku v průběhu konání Matějské pouti i v minulosti. Pokud ano, žádám o zaslání informací o výsledcích těchto minulých měření obdobně jako v předchozím bodě.

Cílem tohoto dotazu je zjistit, zda se hluková situace v souvislosti s Matějskou poutí v jednotlivých letech nějakým způsobem mění. Proto žádám o zaslání současných i historických údajů. Prosím o zaslání údajů za maximální možnou dobu, po jakou je má HSHMP pohodlně k dispozici.

Odpověď prosím zaslat elektronicky e-mailem, případně do datové schránky x9jhb3b.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výsledky měření hluku na Praze 7 v době Matějské pouti“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu odt, ppt, pptx, odp, gif, xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo, txt, rtf s povolenou velikostí max. 9900000 bytů.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výsledky měření hluku na Praze 7 v době Matějské pouti“ bylo doručeno 26.04.2016 15:50:06 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem HSHMP 20158/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz

Michal Altair Valasek,

3 přílohy

Povinný subjekt zaslal odpověď pouze datovou schránkou. Přeposílám ji.