Výsledky měření hluku - koridor Billa

Miroslav Bula vznesl tento dotaz dotaz na Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

Miroslav Bula

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
rád bych obdržel výsledky měření hluku, které bylo prováděno 7.5.2019 z terasy bytu, nacházejícího se v ulici Cedrová 1463, Jesenice u Prahy. Měřil se hluk koridoru prodejny Billa.

Díky moc.

S přátelským pozdravem,

Miroslav Bula

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze [1]16/8/2019

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 01 PRAHA 2

tel.: +420 234 118 111
fax: +420 224 916 561

e-mail: e-Instituce [Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané,
zejména žádosti)
e-mail: Instituce [Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: [2]www.khsstc.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/vy...
2. http://www.khsstc.cz/