Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miloslava Stará prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle

Čekáme, až si Miloslava Stará přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Miloslava Stará

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 3. 4. 2018 proběhla na obecním úřadě Náklo u Litovle kontrola z Ministerstva vnitra.
Žádám Vás o následující informace:
- kdo inicioval kontrolu na obecním úřadě v Nákle?
- jaký je výsledek kontroly na obecním úřadě v Nákle?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Mgr. Miloslava Stará

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.5.2019 07:41:41 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.5.2019 07:41:41 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výsledky kontroly na obec...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 7.5.2019 07:41:41
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04GOOYH.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Miloslava Stará

Povinný subjekt: Elektronická podatelna MV ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zasílám Vám upřesněné datum kontroly.
Dne 3. 4. 2019 proběhla na obecním úřadě Náklo u Litovle kontrola z Ministerstva vnitra.
Žádám Vás o následující informace:
- kdo inicioval kontrolu na obecním úřadě v Nákle?
- jaký je výsledek kontroly na obecním úřadě v Nákle?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Mgr. Miloslava Stará

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.5.2019 12:17:36 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.5.2019 07:41:41 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.5.2019 12:17:36 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.5.2019 07:41...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 7.5.2019 12:17:36
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04GPVSL.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX04H82UM
Spis. značka: MV- 65465-3/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Rozhodnutí

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX04H879K
Spis. značka: MV- 65465-4/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Poskytnutí informace

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miloslava Stará prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.