Výše vyplacených odměn.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) přehled výše všech vyplacených platů, pravidelných i mimořádných
odměn a finančních náhrad, které v kalendářním roce 2015 byly
vyplaceny členům rady města.

b) přehled výše všech vyplacených platů, pravidelných i mimořádných
odměn a finančních náhrad, které v kalendářním roce 2015 byly
vyplaceny starostovi, 1 a 2 místostarostce.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze
dne 27.01.2016 zasílám v příloze požadovanou informaci.

Prosím o potvrzení převzetí požadované informace.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
Referent agendy zastupitelstva města
Odbor správy úřadu
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.

Povinný subjekt: Jaromíra Brožová

Potvrzuji převzetí požadované zprávy, děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Aleš Moj

Povinný subjekt: Jaromíra Brožová

Potvrzuji převzetí požadované zprávy, děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Aleš Moj