Výše platu ředitele Mudr. PODHRÁZKÉHO

Miloš Konečný vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Miloš Konečný

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o sdělení výše vyplaceného platu ředitele MUDr. Podhrázkého ve formě excelové tabulky po měsících od roku 2015, a to včetně odměn a jejich zdůvodnění.

S přátelským pozdravem,

Miloš Konečný

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.7.2018 16:58:14 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výše platu ředitele Mudr. PODHRÁZKÉHO elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.7.2018 16:58:14 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
10.7.2018 08:22:12

Vaše zpráva ze dne: 9.7.2018 16:58:14
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Výše platu ředitele Mudr. PODHRÁZKÉHO
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX012YC8H
Datum zaevidování: 10.7.2018 07:25:18

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
10.7.2018 08:22:12

Your message - dated 9.7.2018 16:58:14
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Výše platu ředitele Mudr. PODHRÁZKÉHO
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX012YC8H
Date of registration: 10.7.2018 07:25:18

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry