Výsadba nových stromů / Žabí park

Marek Langer vznesl tento dotaz dotaz na Město Černovice

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Černovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o informaci, kolik stromů vysadilo a kolik prostředků na výsadbu nových stromů investovalo Město Černovice od roku 2010.

Dále prosím o informaci, jakým způsobem se vyřešila situace v projektu Žabí park, kde většina vysazených stromů uschla.

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

Jarmila Kořínková, Město Černovice

Vážený pane,

 

Městský úřad Černovice obdržel vaši shora uvedenou žádost o poskytnutí
informací.

 

1)      Pokud jde o tu část žádosti, která se týká řešení situace v
projektu Žabí park, na tuto obdržíte samostatnou odpověď od starosty
města.

 

2)      Pokud jde o zbývající část, tj. informaci o tom, kolik stromů
vysadilo a kolik prostředků na výsadbu nových stromů investovalo Město
Černovice od roku 2010, pak vzhledem k tomu, že zpracování odpovědi bude u
zdejšího úřadu spojeno s vyhledáváním informací v mimořádném rozsahu,
oznamujeme vám tímto, že za poskytnutí této informace požadujeme úhradu ve
výši 500,- Kč (vyčíslenou dle sazebníku MěÚ Černovice ve výši 25,- Kč za
každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance spojené s vyhldeáváním
informace).

Vyzýváme vás proto k úhradě uvedené částky tj. 500,- Kč na bankovní účet
města Černovice č. 248953980/0300 (ČSOB), variabilní symbol: 6171,
specifický symbol: 106. Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení úhradu
nezaplatíte, bude vaše shora uvedená žádost o poskytnutí informace v této
zbývající části odložena.

Poučení: Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace můžete ve
lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení podat stížnost u zdejšího
Městského úřadu Černovice; o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým
je Krajský úřad Kraje Vysočina.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jarmila Kořínková

tajemnice MěÚ Černovice

tel. +420565492102

[1][emailová adresa]

 

--------------------------------------------------------------------------

Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem
[2]Logo AVG AVG.
[3]www.avg.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.avg.com/internet-security
3. http://www.avg.com/internet-security

Jan Brožek, Město Černovice

Dobrý den, posílám doplňující informace, které jste požadoval k situaci
v Žabím parku. Část stromů skutečně uschla, podmínky pro sázení a uchycení
stromů nebyly v posledních letech příznivé. Protože nešlo o zavinění
dodavatele, nepodařilo se to uplatnit jako reklamaci.

Letos na jaře budeme procházet Žabí park s odborníkem a budeme řešit
škody, podíváme se i na to, jestli je reálné, aby tam tyto stromy vůbec
kdy vyrostly, za současného stavu podnebí.

 

Informace o celkových výsadbách za posledních 9 let, které požadujete,
bude dost pracné vyhledat, řada z nich už je v archivu. Jde o skutečně
velké množství stromů. Proto Vám paní tajemnice pošle požadavek na úhradu
nákladů spojených s touto činností a pak Vám je samozřejmě všechny
poskytneme.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Jan Brožek

starosta města Černovice

+420 776 286 416

[1][emailová adresa]

 

Mariánské náměstí 718

394 94 Černovice

 

--------------------------------------------------------------------------

Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem
[2]Logo AVG AVG.
[3]www.avg.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.avg.com/internet-security
3. http://www.avg.com/internet-security