David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok a poučení rozhodnutí ve věci 4 T 5/2015 ze dne 23.07.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výrok rozhodnutí 4 T
5/2015" s evidenčním číslem abe70bfb-5f9a-467d-811e-43619dc829c1 a s
běžným číslem 67558/2015 bylo doručeno dne 17.08.2015 19:51:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem

Iva Semanská
asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám k Vaší žádosti o poskytnutí informací přípis a

anonymizované rozhodnutí 4 T 5/2015.

Z důvodu velkého objemu dat zasílám  rozhodnutí ve 3 částech.

 

Zároveň si dovoluji požádat o potvrzení převzetí naší odpovědi.

 

 

 

Zita Havlíčková
vedoucí sekretariátu předsedkyně KS v Praze

 

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám k Vaší žádosti o poskytnutí informací přípis a

anonymizované rozhodnutí 4 T 5/2015.

Z důvodu velkého objemu dat zasílám  rozhodnutí ve 3 částech.

 

Zároveň si dovoluji požádat o potvrzení převzetí naší odpovědi.

 

 

Zita Havlíčková
vedoucí sekretariátu předsedkyně KS v Praze

 

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám k Vaší žádosti o poskytnutí informací přípis a

anonymizované rozhodnutí 4 T 5/2015.

Z důvodu velkého objemu dat zasílám  rozhodnutí ve 3 částech.

 

Zároveň si dovoluji požádat o potvrzení převzetí naší odpovědi.

 

 

Zita Havlíčková
vedoucí sekretariátu předsedkyně KS v Praze
tel.: 257 005 412
fax: 257 321 287
_________________________________
Krajský soud v Praze
nám. Kinských 5
150 75  Praha 5 Smíchov