Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 15.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 29.6.2015 jsem Úřad Vlády ČR požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně jsem žádal kopii materiálu Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne
15.6.2015. V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. mi Úřad Vlády ČR informace neposkytl. Tuto lhůtu pro poskytnutí informací přitom povinný subjekt neprodloužil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení 30 denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé žádosti o informace. Pokud informace neposkytne Úřad Vlády ČR požaduji, aby jeho nadřízený orgán věc usnesením převzal a informace mi poskytl sám.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

8 příloh