Výroční zpráva podle zákona 106/1999 za rok 2017

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Výroční zprávu podle tohoto zákona za rok 2017.
2. Důvod, pro který není zveřejněna na adrese http://www.praha4.cz/Vyrocni-zpravy-dle-..., kde jsou zprávy do roku 2016.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 4

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výroční zpráva podle zákona 106/1999 za rok 2017“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Při kladném výsledku ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
tel.: +420 261 192 111
fax: +420 241 741 743
e-mail: Instituce [MČ Praha 4 vyžaduje e-mail]
web: www.praha4.cz
Elektronické přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, png s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

,,Pokud je podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění, je nutné je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu
nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky. Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen daňový řád) ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění učiněno elektronicky
bez elektronického podpisu, je nutné je podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým
podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání."

Lípa Jan [P4], Městská část Praha 4

3 přílohy

 

Dobrý den,

 

V příloze Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, č.j.
95/106/2018.

 

S pozdravem

 

JUDr. Jan Lípa

OKAT ÚMČ Praha 4