Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 15.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
29.06.2015 21:42:29
MsgId: [email address]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 3746/2015
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29.6.2015 21:47:33, zaregistrováno bylo dne: 30.6.2015 7:14:52 pod číslem jednacím: 2015/23719.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

  • Attachment

    V ro n zpr va o stavu ve ejn ch zak zek v esk republice za rok 2014 final.pdf

    2.2M Download View as HTML

Vážený pane,

 

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o
informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádal o kopii
materiálu Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za
rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 15.6.2015.

 

V příloze Vám zasíláme požadovaný dokument a pro Vaši informaci uvádíme,
že všechny výroční zprávy jsou poté, co je vláda vezme na vědomí,
uveřejňovány na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích -
[1]http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-....
 

 

S pozdravem

 

Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[2]e-mail:[email address]

[3]www.mmr.cz

 

References

Visible links
1. http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-...
2. mailto:[email address]
3. http://www.mmr.cz/