Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Úřad vlády České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2014 pro jednání Vlády ČR dne 8.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Úřad vlády České republiky

2 přílohy