Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 9.září 2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

12 příloh