Výpověď

Dotaz byl úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádáme o sdělení následujících informací ohledně smluvního stavu s firmou Ateliér Svatopluk o.p.s. (AS) a užíváním objektu bývalé učňovské školy Pode Zděmi:

1) žádáme o poskytnutí aktuální výpovědi z nájmu O.p.s. Atelier Svatopluk v objektu bývalého učiliště v městysi Liteň, č.p.402 a č.p.403 a souvisejících pozemků určené nájemní smlouvou, k výpovědi prosím přiložte doklad o doručení výpovědi O.p.s. Atelier Svatopluk
2) k jakému datu končí výpovědní lhůta?
3) jaké příjmy z pronájmu realizoval městys Liteň a kolik finančních prostředků bylo z obecních prostředků vydáno na údržbu objektu v jednotlivých letech 2014 až 2016?

S přátelským pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.
Filip Kaštánek, prezident spolku

Podatelna, Městys Liteň

2 přílohy