Vyplacené dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2015-2017

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Středočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1) Prosím o zaslání všech vyplacených dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof od 7. 12. 2015 do 17.3.2017, a to v minimálně tomto rozsahu pro každou dotaci a dar uvedený v bodě 2), ve elekronicky, ve strukturované, strojově zpracovatelné formě

2) Minimální požadované údaje pro každou jednotlivou dotaci/dar
- žadatel,
- u právnických osob včetně IČ a osoby žadatele
- v rámci jakého Tématického zadání
- výše dotace/daru
- účel
- datum podání žádosti
- datum schválení žádosti
- osoba či osoby které dar/dotaci schválili
- spoluúčast zadatele v % či Kč (dle toho, co máte k dispozici)
- zda byla dotace/dat povolen na výjimku hejtmana. Pokud ano, čeho se výjimka týkala
- datum odevzdání vyúčtování dotace/daru

Odpověď prosím elektronicky emailem jako odpověď na tento mail, přip. do datové schránky nrp8qa8

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vyplacené dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2015-2017“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vyplacené dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2015-2017“, kterou jste 20.07.2018 21:50:42 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Uhříková Pavlína, Středočeský kraj

4 přílohy

 

 

Vážený pane Blaho,

 

z pověření vedoucí Odboru Kancelář hejtmanky Bca. Hany Mastrini si Vám
dovoluji v příloze zaslat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu informacím, v platném znění (dále jen ,,InFz)  k Vaším
dvěma žádostem ze dne 20. července 2018 (pod čísly jednacími: č. j.:
097674/2018/KUSK a  č. j.: 097648/2018/KUSK. Současně si  Vám dovoluji
zaslat doporučeně poštou do vlastních rukou  dvě ,,Výzvy k zaplacení
úhrady“ (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.)

 

 

S pozdravem

 

[1]cid:image001.jpg@01D0656A.4CE4B4A0

Pavlína Uhříková

Odbor Kancelář hejtmanky

 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 893

e-mail:[emailová adresa]

 

 

[2]slavime-sto-let-email

 

References

Visible links
2. http://www.slavime100let.cz/

Povinný subjekt: Uhříková Pavlína

Vážená paní,
Prosim o časový a finanční odhad, kolik času a peněz bude vámi zmíněné rozsáhlé vyhledávání požadovat.

S pozdravem,

Michal Blaha

Uhříková Pavlína, Středočeský kraj

Dobrý den,
ve dnech od 30.7. do 10.8. 2018 čerpám řádnou dovolenou. Váš e-mail vyřídím po svém návratu dne 13.8.2018.
V naléhavých případech se prosím obracejte na paní Evu Eichelmanovou, e-mail: [emailová adresa]

Děkuji za pochopení Uhříková