Výpis z usnesení č. 233/15 ZM Písek ze dne 24.9.2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Písek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii výpisu z usnesení k projednávanému bodu 22. "Návrh na odejmutí čestného občanství" č. 233/15 zastupitelstva města Písek, které se konalo dne 24.9.2015

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Město Písek

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy.
Datová zpráva „Žádost o informace podle dotaz - Výpis z usnesení č. 233/15 ZM Písek ze dne 24.9.2015“ byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Písek na adresu Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] dne 14.11.2015 v 21:01:23 a je evidována pod značkou MUPI/2015/43122

Jaroslava Mahdalová odbor vnitřních věcí

tel.: +420 382 330 284 / fax: +420 382 330 550
e-mail: Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6

ukázat citované pasáže

Město Písek

Vážený pane,
informuji Vás, že celé usnesení je zveřejněno na webových stránkách města Písek www.mesto-pisek.cz - zastupitelstvo - usnesení 2015 - usnesení 24.09.2015.
http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokume...

S pozdravem

Lenka Hosnedlová  Kancelář úřadu / sekretariát
tel.: +420 382 330 223 / fax: +420 382 214 431
e-mail: [email address] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

U s n e s e n í č. 233/15
Zastupitelstvo města odnímá od 24.09.2015 čestné občanství Klementu Gottwaldovi a J. V. Stalinovi pro jejich provinění proti lidskosti.
Zodpovídá: Ing. Cibulková