Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Kocurek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vypis rozsudku postupem podle §283 tr. ř.

Čekáme, až si Lukáš Kocurek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lukáš Kocurek

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle §283 tr. ř. od 1.5.2018 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Kocurek

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vypis rozsudku
postupem podle §283 tr. ř." s evidenčním číslem
98322276-6e18-4c42-ad9c-00b68fcfc3f2 a s běžným číslem 76282/2020 bylo
doručeno dne 02.11.2020 23:12:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vypis rozsudku
postupem podle §283 tr. ř." s evidenčním číslem
98322276-6e18-4c42-ad9c-00b68fcfc3f2 a s běžným číslem 76282/2020,
doručené dne 02.11.2020 v 23:12:19 a ověřené dne 02.11.2020 v 23:15:10,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 285/2020" a ke zpracování dne
03.11.2020 v 07:09:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ševčíková Jana Mgr., Okresní soud Frýdek-Místek

8 příloh

 

 

 

Vážený pane,

 

 

V příloze vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb..

 

Žádáme o potvrzení doručení a přečtení nejpozději následující pracovní den
po doručení.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Jana Ševčíková

ředitelka správy soudu

tel. 558 411 328, +420 601 087 748

e-mail: [emailová adresa]

 

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Kocurek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.