NADĚŽDA HASCHOVÁ

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o informaci k výnosům z nájmu a a k výnosům z provozu Čapadla Hollar, které má ve své správě magistrátní společnost Trade Centre Praha a.s. za období leden 2021 až červen 2022 a dále Vás žádám o poskytnutí veškerých zaplacených faktur souvisejícím s provozem výše zmíněného objektu za stejné období tj. leden 2021 až červen 2022.

Dále Vás žádám o informaci kolik kusů městského mobiliáře bylo dodáno na objekt Čapadlo Hollar.

S přátelským pozdravem,

NADĚŽDA HASCHOVÁ

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.7.2022 09:48:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výnosy a náklady Čapadlo Hollar elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.7.2022 09:48:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Výnosy a náklady Čapadlo Hollar",
bylo doručeno dne 16.7.2022 09:48:18 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1308455/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

3 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJ8BLLA a značkou MHMP 1373771/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 27.7.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJ8BVDG a značkou MHMP 1373966/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 27.7.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Hlavní město Praha

2 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJ8BEUE a značkou MHMP 1373650/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 27.7.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.