Výnosy a náklady Čapadlo Hollar

NADĚŽDA HASCHOVÁ vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

NADĚŽDA HASCHOVÁ

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o informaci k výnosům z nájmu a a k výnosům z provozu Čapadla Hollar, které má ve své správě magistrátní společnost Trade Centre Praha a.s. za období leden 2021 až červen 2022 a dále Vás žádám o poskytnutí veškerých zaplacených faktur souvisejícím s provozem výše zmíněného objektu za stejné období tj. leden 2021 až červen 2022.

Dále Vás žádám o informaci kolik kusů městského mobiliáře bylo dodáno na objekt Čapadlo Hollar.

S přátelským pozdravem,

NADĚŽDA HASCHOVÁ

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.7.2022 09:48:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výnosy a náklady Čapadlo Hollar elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.7.2022 09:48:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Výnosy a náklady Čapadlo Hollar",
bylo doručeno dne 16.7.2022 09:48:18 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1308455/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

3 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJ8BLLA a značkou MHMP 1373771/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 27.7.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJ8BVDG a značkou MHMP 1373966/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 27.7.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Hlavní město Praha

2 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJ8BEUE a značkou MHMP 1373650/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 27.7.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.