Vynos z vyhernich automatu

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Drbohlav

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení, kolik korun celkem činil výnos z VHP a VLT pro Městskou část Praha 11 za rok 2013, případně za první pololetí roku 2014.

Informace mi prosím poskytněte výhradně elektronickou formou .

S přátelským pozdravem,

Lukáš Drbohlav

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vynos z vyhernich automatu“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vynos z vyhernich automatu“ bylo doručeno 22.10.2014 14:58:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/14/062572.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11,

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti podle zákona 106/1999 Sb., která byla zaevidována pod
číslem  CE/70/2014, Vám zasíláme přehled dotací  z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení za:

ROK 2013 - 23 524,2 tis. Kč

1.Q. 2014 - 9 265,0 tis. Kč

 

 

S pozdravem

 

Vedoucí ekonomického odboru

Úřad městské části Praha 11