Vymáhání dotací neprávem udělených Agrofertu a všem jeho dceřinným společnostem.

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Hladová

Povinný subjekt: Státní fond životního prostředí České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde: https://www.transparency.cz/wp-content/u...
Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte prosím na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Lucie Hladová

E-PODATELNA, Státní fond životního prostředí České republiky

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***********************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Vymáhání dotací neprávem udělených Agrofertu a všem jeho dceřinným společnostem. byla doručena na elektronickou adresu Instituce [Státní fond životního prostředí České republiky vyžaduje e-mail]. Po ověření správnosti podání (kvalifikovaný elektronický podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300

E-PODATELNA, Státní fond životního prostředí České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vymáhání dotací neprávem udělených Agrofertu a všem jeho dceřinným společnostem." bylo doručeno 28.01.2021 17:56:11 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SFZP 015609/2021.
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '11046745_protocol.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Touto zprávou Vás informuje pouze o tom, že podání bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300

Státní fond životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky

1 příloha

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300

Státní fond životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky

2 přílohy

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300