Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Hrach prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výledek infrastrukturních testů

Čekáme, až si Jan Hrach přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí výstupů z testů provedených na základě objednávky č. 16/7700/2241 ze dne 27.9.2016, vizte smlouvu č. 713325 dostupnou na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/713325

S přátelským pozdravem,

Jan Hrach

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 15.2.2017 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 15 058/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz .

S pozdravem

Monika Čmelíková

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Hrach prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.