Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Jelínková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výkon funkce asistenta pedagoga a studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Čekáme, až si Hana Jelínková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana Jelínková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci k následující situaci. Mám vystudovaný magisterský obor Andragogika. Plánuji nastoupit do základní školy, na pozici asistent pedagoga. Byla jsem zároveň přijata v programu CŽV DVPP ke studiu oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, Můj dotaz zní, zda i přes to, že bych při nástupu měla rozstudovaný uvedený obor na VŠ, bude nutné ještě absovovat i kurs pro asistenty pedagoga?

S přátelským pozdravem,

Hana Jelínková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Výkon funkce
asistenta pedagoga a studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětu
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ', zaslané '24.08.2020 18:36:24' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXQAFN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

jestliže absolvujete Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů, získáte
mimo jiné také kvalifikaci asistenta pedagoga. Pokud nebudete mít kurs pro
asistenty, do doby ukončení studia CŽV byste pracovala jako
nekvalifikovaná. V tomto případě bych Vám doporučovala domluvit se
s ředitelem školy.

S pozdravem

Kolektiv oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Hana Jelínková

# Datum narození:  1981-09-19

# Adresa: Břežanská 144, 252 45 Ohrobec.

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

prosím o informaci k následující situaci. Mám vystudovaný magisterský obor
Andragogika. Plánuji nastoupit do základní školy,  na pozici asistent
pedagoga. Byla jsem zároveň přijata v programu CŽV DVPP ke studiu oboru
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, Můj
dotaz zní, zda i přes to, že bych při nástupu měla rozstudovaný uvedený
obor na VŠ, bude nutné ještě absovovat i kurs pro asistenty pedagoga?

 

S přátelským pozdravem,

 

Hana Jelínková

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8376 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

24/8/2020

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Jelínková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.