Výkon dohledu ve věci veřejných zakázek - Krajský úřad Středočeského kraje

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle informací státního zástupce z Městského státního zastupitelství v Praze (značka KZT 654/2014-26 , 28.11.2014) předala policie ČR Vašemu úřadu podnět k výkonu dohledu nad dodržováním ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výkon dohledu se měl týkat instituce Krajského úřadu Středočeského kraje.

Středočeský kraj totiž zadal nehospodárný projekt Tojecool.cz, který po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ratha označili zástupci úřadu jako nepotřebný a sporně vysoutěžený. Projekt byl zastaven.

V této souvislosti jsem se chtěl zeptat na následující dotazy:

1. Jaké kroky učiní / učinil Váš úřad v souvislosti s podnětem policie ČR?

2. Jsou nebo budou k dispozici závěry z šetření / výkonu dohledu Vašeho úřadu, který vznikne na základě podnětu policie ČR?

3. Jaké další možnosti má občan, když se státní instituce zachovala nehospodárně a byly vyčerpány všechny kroky (popsáno zde: http://www.parminut.cz/clanek/tojecool-s... )?

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.11.2014 16:10:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výkon dohledu ve věci veřejných zakázek - Krajský úřad Středočeského kraje elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.11.2014 16:10:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1.12.2014 07:00:00

Vaše podání ze dne: 28.11.2014 16:10:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výkon dohledu ve věci veřejných zakázek... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX006LUP0
Datum zaevidování: 1.12.2014 06:52:50
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02C1C4
Vaše evidenční údaje: Hasalík Radim, Wiedermannova 1406/4, 15800, [FOI #3467 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

............................

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace - informaceprovsechny.cz
PID dokumenu: UOHSX006MWAC
Datum podání: 9.12.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.