Výkladové oznámení k označování původu zboží pocházejícího z území okupovaných Izraelem od června 1967,sp.zn.2015/C375/05.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto
dokumentu v anglické a české verzi, případně i jen odkazu k jeho stažení:

Výkladové oznámení k označování původu zboží pocházejícího z území okupovaných Izraelem od června 1967,sp.zn.2015/C375/05., včetně všech jeho případných příloh.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic
Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2015/014856

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Dana Chromcová, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane Veselý,
k Vašemu emailu, kterým, jste se obrátil na Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci výkladového oznámení
k označování původu zboží pocházejícího z území okupovaných Izraelem -
spis. značka  2015/C375/05, si Vám dovoluji sdělit, že v příloze Vám
zasílám odkazy, ve kterých naleznete znění požadovaného dokumentu v českém
i anglickém jazyce.

[1]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/C...

[2]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/E...

S pozdravem
Dana Chromcová
Oddělení styku s veřejností
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

References

Visible links
1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/C...
2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/E...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Stenografický záznam diskuse Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 17. prosince 2015.
http://1drv.ms/1TalZ38

Vždy mně udiví, že naši poslanci až na výjimky, stojí při Izraeli. Opravdu jim za to jsem velice vděčný, je to jak zázrak a doufám, že se to již nikdy nezmění…