Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výklad zákonů

David vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si David přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na koho - kterou instituci, subjekt apod. - se může běžný občan ČR obrátit pro detailní výklad ustanovení zákonů ČR?

S přátelským pozdravem,

David

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákonů" s
evidenčním číslem 42683ac9-dfeb-4a5a-a5ac-a20a01e38cb3 a s běžným číslem
27665/2019 bylo doručeno dne 28.05.2019 08:26:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 5. 2019 sdělujeme, že
Ministerstvo spravedlnosti ČR ani žádný jiný orgán veřejné správy
neposkytuje detailní výklad jednotlivých ustanovení zákonů. K závaznému
výkladu zákona je příslušný výhradně soud, a to v konkrétní věci, přičemž
sjednocovat soudní praxi mohou jen soudy vyšších stupňů v rámci
projednávání opravných prostředků.

            Pokud v nějakém právním předpisu naleznete nesrovnalost či
budete potřebovat konzultovat Vaši právní věc, doporučujeme Vám obrátit se
na některého z advokátů, kteří jsou oprávněni poskytovat právní pomoc a
jejichž seznam naleznete na internetových stránkách České advokátní
komory.

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.