Výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1

Martin Vinkler vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Nejvyšší soud ČR neměli požadované informace.

Martin Vinkler

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Dobrý den,

rád bych se dozvěděl jaký je výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1 zastavení a stání.

Píše se se v něm:

Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Upravuje tento zákon to, že vozidlo při podélném stání má stát pravým bokem co nejblíže okraji obousměrné pozemní komunikace?Nelze tedy stát levým bokem u okraje obousměrné pozemní komunikace?Nebo tento zákon upravuje pouze to, že má vozidlo stát co nejblíže okraji pozemní komunikace, nezáleží tedy na tom kam při stání směřuje přední část/náprava vozidla, případně nezáleží tedy na tom zda vozidlo stojí u okraje pozemní komunikace levým čí pravým bokem?

Doteď mám za to, že tento zákon udává místo stání, tedy že vozidlo má stát u okraje pozemní komunikace nehledě na jeho směr při stání (takže vozidla by neměla stát uprostřed komunikace) a že druhá část věty prvního odstavce týkající se jednosměrné pozemní komunikace je tam napsána proto, aby se při stání využívaly oba okraje pozemní komunikace, vzhledem k tomu, že je v jednosměrce jen jeden směr jízdy.

Prosím tedy o správný výklad tohoto zákona.Připadá mě nejednoznačný a jak se říká 100 lidí 100 názorů.

Dále se ještě zeptám na značky IP11c a IP11b, podélné a kolmé/šikmé stání.(nevím zda se to týká vaší instituce, ale přesto se zeptám, jelikož to souvisí s prvním dotazem).

Upravují tyto značky kterým směrem má být postavena přední část/náprava vozidla při stání?Nebo značky rozlišují pouze stání podélné či kolmé/šikmé?
Opět tedy na místě označeným těmito značkami nezaleží kam je natočena přední část/náprava vozidla?

Na otázku ohledně těchto značek mě bylo již odpovězeno jinou institucí, ale rád bych věděl jestli dojdete ke stejnému závěru.

S pozdravem
Martin Vinkler

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákona
361/2000 odstavec 25/1" s evidenčním číslem
a0bfd730-4509-4445-ac31-2acb8c9c8f07 a s běžným číslem 1126/2022 bylo
doručeno dne 20.01.2022 18:51:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákona
361/2000 odstavec 25/1" s evidenčním číslem
a0bfd730-4509-4445-ac31-2acb8c9c8f07 a s běžným číslem 1126/2022, doručené
dne 20.01.2022 v 18:51:12 a ověřené dne 20.01.2022 v 19:02:50, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 12/2022" a ke zpracování dne 21.01.2022
v 07:33:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.