Výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1

Nejvyšší soud ČR neměli požadované informace.

Martin Vinkler

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Dobrý den,

rád bych se dozvěděl jaký je výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1 zastavení a stání.

Píše se se v něm:

Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Upravuje tento zákon to, že vozidlo při podélném stání má stát pravým bokem co nejblíže okraji obousměrné pozemní komunikace?Nelze tedy stát levým bokem u okraje obousměrné pozemní komunikace?Nebo tento zákon upravuje pouze to, že má vozidlo stát co nejblíže okraji pozemní komunikace, nezáleží tedy na tom kam při stání směřuje přední část/náprava vozidla, případně nezáleží tedy na tom zda vozidlo stojí u okraje pozemní komunikace levým čí pravým bokem?

Doteď mám za to, že tento zákon udává místo stání, tedy že vozidlo má stát u okraje pozemní komunikace nehledě na jeho směr při stání (takže vozidla by neměla stát uprostřed komunikace) a že druhá část věty prvního odstavce týkající se jednosměrné pozemní komunikace je tam napsána proto, aby se při stání využívaly oba okraje pozemní komunikace, vzhledem k tomu, že je v jednosměrce jen jeden směr jízdy.

Prosím tedy o správný výklad tohoto zákona.Připadá mě nejednoznačný a jak se říká 100 lidí 100 názorů.

Dále se ještě zeptám na značky IP11c a IP11b, podélné a kolmé/šikmé stání.(nevím zda se to týká vaší instituce, ale přesto se zeptám, jelikož to souvisí s prvním dotazem).

Upravují tyto značky kterým směrem má být postavena přední část/náprava vozidla při stání?Nebo značky rozlišují pouze stání podélné či kolmé/šikmé?
Opět tedy na místě označeným těmito značkami nezaleží kam je natočena přední část/náprava vozidla?

Na otázku ohledně těchto značek mě bylo již odpovězeno jinou institucí, ale rád bych věděl jestli dojdete ke stejnému závěru.

S pozdravem
Martin Vinkler

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákona
361/2000 odstavec 25/1" s evidenčním číslem
a0bfd730-4509-4445-ac31-2acb8c9c8f07 a s běžným číslem 1126/2022 bylo
doručeno dne 20.01.2022 18:51:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákona
361/2000 odstavec 25/1" s evidenčním číslem
a0bfd730-4509-4445-ac31-2acb8c9c8f07 a s běžným číslem 1126/2022, doručené
dne 20.01.2022 v 18:51:12 a ověřené dne 20.01.2022 v 19:02:50, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 12/2022" a ke zpracování dne 21.01.2022
v 07:33:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.