Výklad - zákon 361/2000 odstavec 25

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martin Vinkler

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
jaký je správný výklad zákona 361/2000 25/1 zastavení a stání?V zákoně se píše:

(1) Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Dotaz za:
a) udává tento zákon kde má vozidlo stát, tedy polohu rovnoběžně co nejblíže okraji komunikace a případně kolmo/šikmo kde je dostatek místa?

b) nebo tento zákon udává, že vozidlo musí stát pravým bokem co nejblíže okraji komunikace, tedy že přední náprava musí být natočena ve směru daného jízdního pruhu, ve kterém vozidlo zrovna stojí?

Názory se různí, formulace zákona je nejednoznačná.

Pak mám ještě související dotaz k parkovacím značkám.

Druhý dotaz se týká značek s vyznačenými symboly jako je značka parkoviště podélné stání IP11c a značka parkoviště kolmé nebo šikmé stání IP11b.

Dotaz za:
a) upravují tyto značky způsob stání doslovně, tedy že u značky IP11b má vozidlo mít přední nápravu tam kde je vyobrazeno na značce a nelze tedy například na takové místo zacouvat, když značka zobrazuje přední nápravu směrem ke krajnici a značka IP11c upravuje směr natočení přední nápravy vozidla, tedy nelze stát levým bokem u krajnice?

b) nebo tyto značky rozlišují jen způsob stání, tedy označují místo kde se má stát buď kolmo či šikmo nebo podélně s okrajem komunikace, neurčují tedy kde má vozidlo mít při stání přední nápravu?

S pozdravem
Martin Vinkler

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.1.2022 11:10:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výklad - zákon 361/2000 odstavec 25 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.1.2022 11:10:54 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 10.1.2022 08:42:22

Vaše podání ze dne: 9.1.2022 11:10:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výklad - zákon 361/2000 odstavec 25 podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX014EDHC
Datum zaevidování: 10.1.2022 08:09:26
Vaše evidenční údaje: Vinkler Martin, Jesenická 522, 78833 Hanušovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

  • Attachment

    Dopis Sd len k dosti o poskytnut informace MD 1287 2022 072 3 2022 1 17.pdf

    258K Download View as HTML

------------------------------------------------ PID : MDCRX014I642 Značka
: MD-1287/2022-072/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k žádosti o poskytnutí informace Věc podrobně :