Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017

Dotaz byl úspěšný.

Blanka Novotná

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za Vaši městskou část.
Výkaz prosím zaslat v elektronické verzi na uvedenou e-mailovou adresu.

Moc děkuji z a kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem,

Blanka Novotná

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 12.07.2018 14:31:44
Doručeno: 12.07.2018 14:33:48

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

1 příloha

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ bylo přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Odesláno: 12.07.2018 14:31:44
Doručeno: 12.07.2018 14:33:48
Číslo jednací: MCP2/140440/2018

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha2.cz

Ferencová Hana,

1 příloha

Dobrý den,

 

na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, posílám vyžádaný výkaz MČ Praha 2.

 

Ing. Hana Ferencová, ekonomický odbor ÚMČ Praha 2