Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017

Dotaz byl úspěšný.

Blanka Novotná

Povinný subjekt: Městská část Praha 14

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za Vaši městskou část.
Výkaz prosím zaslat v elektronické verzi na uvedenou e-mailovou adresu.

Moc děkuji z a kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem,

Blanka Novotná

Městská část Praha 14

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha14
Úřad m.č. Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel.: +420 225 295 111
e-mail: [emailová adresa] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: [emailová adresa] (pro ostatní zprávy)
web: www.praha14.cz

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, html s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 14

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ bylo doručeno 16.07.2018 09:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP14/18/28710.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha14
Úřad m.č. Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel.: +420 225 295 111
e-mail: [emailová adresa] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: [emailová adresa] (pro ostatní zprávy)
web: www.praha14.cz

Mrvová Soňa,

3 přílohy

Vážená paní Novotná,

 

v příloze Vám zasíláme požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

S pozdravem

 

Bc. Soňa Mrvová

 

Bc.Soňa Mrvová 
vedoucí oddělení
Kancelář tajemníka
oddělení kontroly a stížností
Úřad městské části Praha 14

--------------------------------------------------------------------------

Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9
Tel: 281005247 | [1][emailová adresa] | [2]www.praha14.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/[emailová adresa]
2. http://www.praha14.cz/