Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017

Dotaz byl úspěšný.

Blanka Novotná

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za Vaši městskou část.
Výkaz prosím zaslat v elektronické verzi na uvedenou e-mailovou adresu.

Moc děkuji za kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem,

Blanka Novotná

E-PODATELNA,

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,jpg,jpeg,tif,png,bmp,zip s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

E-PODATELNA,

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ bylo doručeno 13.07.2018 15:49:12 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/18/038916.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha11.cz

Hrochová Kateřina (EO) P11,

2 přílohy

Vážená paní Novotná,

 

v příloze Vám zasíláme Vámi vyžádaný výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 12/2017.

 

Kateřina Hrochová

EKONOMICKÝ ODBOR

 

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672

149 41 PRAHA 11

 

tel. 267 902 230

e-mail: [emailová adresa]

Praha 11 - místo, kde to žije

 

2 přílohy

Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha11.cz