Výkaz o pohybu trestní agendy u KS

Dotaz byl částečně úspěšný.

Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání Výkazu o pohybu trestní agendy u Vašeho soudu za období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Tuto informaci se mi nepodařilo zjistit z portálu justice,cz na této adrese https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.h... , neboť kapacita webové stránky mi umožnila získat pouze výkazy z roku 2018 a 2019. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výkaz o pohybu
trestní agendy u KS" s evidenčním číslem
84c09f81-fa6c-42f4-a459-f6a473fa3cb4 a s běžným číslem 16454/2020 bylo
doručeno dne 10.02.2020 11:21:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

 

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze

Nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[emailová adresa]