Výkaz o pohybu trestní agendy u KS

Dotaz byl částečně úspěšný.

Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání Výkazu o pohybu trestní agendy u Vašeho soudu za období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Tuto informaci se mi nepodařilo zjistit z portálu justice,cz na této adrese https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.h... , neboť kapacita webové stránky mi umožnila získat pouze výkazy z roku 2018 a 2019. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výkaz o pohybu
trestní agendy u KS" s evidenčním číslem
962a3bf9-f880-40aa-a6d3-47c55fbd9f33 a s běžným číslem 26386/2020 bylo
doručeno dne 10.02.2020 11:21:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 10. 2. 2020.

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně potvrdil
převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Kateřina Sigmundová, DiS.

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 388

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]