Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výkaz o pohybu trestní agendy u KS

Filip vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání Výkazu o pohybu trestní agendy u Vašeho soudu za období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Tuto informaci se mi nepodařilo zjistit z portálu justice,cz na této adrese https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.h... , neboť kapacita webové stránky mi umožnila získat pouze výkazy z roku 2018 a 2019. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výkaz o pohybu
trestní agendy u KS" s evidenčním číslem
c4ddf560-c7b8-45f3-8be2-795336ad3932 a s běžným číslem 32739/2020 bylo
doručeno dne 10.02.2020 11:20:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.