Výkaz o pohybu trestní agendy u KS

Dotaz byl částečně úspěšný.

Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání Výkazu o pohybu trestní agendy u Vašeho soudu za období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Tuto informaci se mi nepodařilo zjistit z portálu justice,cz na této adrese https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.h... , neboť kapacita webové stránky mi umožnila získat pouze výkazy z roku 2018 a 2019. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výkaz o pohybu
trestní agendy u KS" s evidenčním číslem
66119fa5-2f64-4528-aa1d-edc8120dd3af a s běžným číslem 35589/2020 bylo
doručeno dne 10.02.2020 11:19:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

 

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 10. 2. 2020 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 169/2020.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555