Výkaz o pohybu trestní agendy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání Výkazu o pohybu trestní agendy u Vašeho soudu za období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Tuto informaci se mi nepodařilo zjistit z portálu justice,cz na této adrese https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.h... , neboť kapacita webové stránky mi umožnila získat pouze výkazy z roku 2018 a 2019. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výkaz o pohybu
trestní agendy" s evidenčním číslem 355af56a-8be2-4dc9-8c07-dccfe8cc87ea a
s běžným číslem 40897/2020 bylo doručeno dne 10.02.2020 11:28:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

---

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #8156 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8156 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]