Vyjmutí parcel ze ZPF

Lenka Lacinová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Lacinová

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Vážená paní, vážený pane,

prosím Vás o vyjádření k níže popsané situaci :

Jsme majitelé 13ti pozemků + 1 pozemek společný (budoucí příjezdová cesta).
Území je v územním plánu města určeno k zástavbě. Nyní jsou v KN vedeny jako zahrada, parcely jsou již v KN rozdělené.
Nyní se několik majitelů rozhodlo, že vybuduje inženýrské sítě a začne stavět rodinné domy.
K naší škodě jsme nestihli podat žádost o vyjmutí půdy ze ZPF před změnou zákona a nyní budeme za vyjmutí platit odvody.
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad pohlíží na celé území jako na jednu celou lokalitu (výměra přes 1 ha) požaduje vyjmutí všech pozemků najednou.
Již nyní víme, že 4 majitelé (5 parcel) stavět nechtějí (ani se nepřipojilo k financování vodovodního a kanalizačního řádu) a v blízké budoucnosti ani neuvažuje o stavbě RD.
Stanoviskem KÚ jsme donuceni dopředu rozhodnout o účelu, pro který budou pozemky ostatních používány. Také výpočet odvodů nelze předem stanovit. Kromě 2 vlastníků ostatní projekty na RD nemají, tudíž velikost budoucí zastavěné plochy neznají.
Existuje nějaká možnost jak tuto situaci vyřešit?
Děkuji za Váš čas.

S přátelským pozdravem, Lenka Lacinová

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Vyjmutí parcel ze ZPF" byl přijat dne 22.04.2015 pod evidenčním číslem 0000502171 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo životního prostředí

11/5/2015

Vážená paní Lacinová,
na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb,
o svobodném přístupu k informacím, ze dne 22. 4. 2015  Vám v příloze
zasílám rozhodnutí vydané dle § 15 citovaného zákona.
S pozdravem
Daniel Engel

Ing. Daniel Engel
Oddělení ochrany půdy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 289
e-mail: daniel[[1]email address] ·  web: [2]www.mzp.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.mzp.cz/

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo životního prostředí

8/6/2015

Attachment attachment.gif
2K Download

Attachment Odpoved Lacinova Lenka.pdf
136K Download View as HTML

Vážená paní Lacinová,
v návaznosti na rozhodnutí zaslané emailem dne 11. 5. 2015 (viz. níže)
zasílám v příloze doplňující informaci k předmětné žádosti ze dne 22. 4.
2015.
S pozdravem

Ing. Daniel Engel
Oddělení ochrany půdy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 289
e-mail: [email address] · web: [1]www.mzp.cz

----- Postoupil Daniel Engel/ENV/CZ v 08.06.2015 16:39 -----

Od: Daniel Engel/ENV/CZ
Komu: [FOI #4118 e-mail] ??
Datum: 11.05.2015 21:47
Předmět: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb, o svobodném přístupu k informacím

--------------------------------------------------------------------------

Vážená paní Lacinová,
na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb,
o svobodném přístupu k informacím, ze dne 22. 4. 2015 Vám v příloze
zasílám rozhodnutí vydané dle § 15 citovaného zákona.
S pozdravem
Daniel Engel

Ing. Daniel Engel
Oddělení ochrany půdy
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 289
e-mail: [email address] · web: [2]www.mzp.cz

[příloha rozhodnuti.pdf odstraněna uživatelem Daniel Engel/ENV/CZ]

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz
2. file:///tmp/www.mzp.cz