Vyjádření památkářů ke kruhovému objezdu u pošty

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si pořádat o vyjádření památkářů k plánované stavbě okružní křižovatky ulic Sokolská, Hybešova, Havlíčkova a 17. listopadu v Boskovicích.
Žádám o výsledné závazné stanovisko, ale i všechny podklady, které pro ně vytvořil Náradní památkový ústav.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš

epodatelna, Město Boskovice

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.12.2021 20:45:11 v obsahu zprávy: [EXTERNÍ]Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření památkářů ke kruhovému objezdu u pošty elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.12.2021 20:45:11 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice 13.12.2021 07:07:59

Vaše podání ze dne: 10.12.2021 20:45:11 v obsahu zprávy: [EXTERNÍ]Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření památkářů ke kruhovému objezdu u pošty podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Boskovice vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00WZX6E
Datum zaevidování: 13.12.2021 07:05:14
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE040PCI
Vaše evidenční údaje: TRUMPEŠ TOMÁŠ, Legionářská 1240/25, 68001 Boskovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zemachová Kamila

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00WZX6EMUBOSE040PCI", nebo použijte web podatelnu.

Ing. Tomáš Měkota, Město Boskovice

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasílám požadované.

S pozdravem

Ing. Tomáš Měkota
Odbor výstavby a územního plánování
Vedoucí odboru
Mobil: +420 734 262 939
Telefon: +420 516 488 777
E-mail: [emailová adresa]

Městský úřad Boskovice
nám. 9. května 954/2
680 01  Boskovice

Ing. Tomáš Měkota, Město Boskovice

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám doplnění vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č.
106/1999 Sb., ve věci „okružní křižovatky u pošty“.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Tomáš Měkota
Odbor výstavby a územního plánování
Vedoucí odboru

Mobil: +420 734 262 939

Telefon: +420 516 488 777
E-mail: [1][emailová adresa]

Městský úřad Boskovice
nám. 9. května 954/2
680 01  Boskovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]