Vyjádření o Odvolání do usnesení ze dne 16.6.2014.,č.j.MHMP 888381/2014.

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

David Kaštánek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím Vás touto cestou o vyjádření k odvolání proti usnesení prvoinstančního správního orgánu Odboru dopravněsprávních činností,Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 16.6.2014,spis.zn. S-MHMP-1412225/2012,čj.:MHMP-888381/2014 ,které bylo MHMP-DSC dne 15.7.2014 podle ust.§ 88 odst.1 zákona č.500/2004 sb.,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,předloženo příslušnému odvolacímu orgánu,podle ust.§ 118 odst.3 písm.b)zákona č.131/2000 sb.,o hlavním městě Praze,kterým je Ministerstvo dopravy,Odbor agend řidičů,se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,Paha 1.
Popřípadě Vás žádám o sjednání schůzky s kompetentní osobou ve věci víše uvedeného odvolání.
S přátelským pozdravem,
Kaštánek David
nar.15.5.1975
Komunardů 1127/51
170 00 Praha 7

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 4.1.2015 14:46:16
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření o Odvolání do usnesení ze dne 16.6.2014.,č.j.MHMP 888381/2014.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 4.1.2015 14:46:16
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření o Odvolání do usnesení ze dne 16.6.2014.,č.j.MHMP 888381/2014.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

ČJ: 2/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci vyjádření k odvolání
 

 

Vážený žadateli,

obrátil jste se na nás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). V této
žádosti jste požádal o vyjádření „…k odvolání proti usnesení
prvoinstančního správního orgánu Odboru dopravněsprávních
činností,Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 16.6.2014, spis.zn.
S-MHMP-1412225/2012,čj.:MHMP-888381/2014 ,které bylo MHMP-DSC dne
15.7.2014 podle ust.§ 88 odst.1 zákona č.500/2004 sb., správní řád,ve
znění pozdějších předpisů, předloženo příslušnému odvolacímu orgánu, podle
ust.§ 118 odst.3 písm.b)zákona č.131/2000 sb., o hlavním městě Praze,
kterým je Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů, se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12,Paha 1. Popřípadě Vás žádám o sjednání schůzky s
kompetentní osobou ve věci víše uvedeného odvolání.“

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši žádost  převzatou podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 5. ledna 2015, zaevidovanou pod č. p.
128/2015-MD-CKDP a připravilo Vám odpověď na základě podkladů Odboru agend
řidičů.

Správní orgán se k odvolání vyjadřuje prostřednictvím vydání meritorního
rozhodnutí, v němž je povinen vypořádat se se všemi námitkami, uplatněnými
v podaném odvolání. Odvolání bylo předáno správním orgánem I. stupně
Ministerstvu dopravy, odboru agend řidičů, jako příslušnému odvolacímu
orgánu, a bude o něm tímto správním orgánem rozhodnuto. To znamená, že
Ministerstvo dopravy ke dni vyřízení této žádosti rozhodnutí ve Vámi
požadované věci nevydalo.

 

InfZ není zákonem, jehož prostřednictvím lze domlouvat schůzky na úřadě.
Slouží k poskytování již zaznamenaných informací. Nicméně Vám můžeme
poskytnout kontakty pro sjednání Vámi požadované schůzky. Odbor agend
řidičů můžete oslovit prostřednictvím jeho sekretariátu emailem
[1][email address] nebo na tel. čísle 225 131 200 či 225 131 006.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Tomáš Neřold, M. A.

samostatné oddělení tiskové Ministerstva dopravy

pověřený řízením

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]