Vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Areál Praha West Investment, k. s.“ v k. ú. Chodov

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí elektronické kopie vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Areál Praha West Investment, k. s.“ v k. ú. Chodov, pro účely zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle níže uvedeného usnesení Rady.
----------------------------
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 691
Datum: 30.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Areál Praha West Investment, k. s.“ v k. ú. Chodov, pro účely zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje
vyjádření městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. souhlasí
s návrhem odpovědi na Magistrát hlavního města Prahy - Odbor životního prostředí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

III. ukládá
1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD
1.1. zaslat vyjádření MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení na Magistrát hlavního města Prahy - Odbor životního prostředí
Termín: 1. 8. 2014
---------------------------

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Areál Praha West Investment, k. s.“ v k. ú. Chodov“ bylo doručeno 07.08.2014 01:07:20 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-084757/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz