Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste kohlerová olga prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vyjádření k usnesení

Čekáme, až si kohlerová olga přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Dne 14.11.2018 jsem obdržela usnesená č.52 C 267/218-22,Obsahem usnesení byla výzva,abyste se ,ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila..K vyjádření ve věci samé,jsem se k soudu včasně vyjádřila s přílohou (důkazní materiály)
Vzhledem ke skutečnosti,že moje dovolání nebylo akceptováno došlo v lednu 2019 k dalšímu podvodu,Změna na transparentním účtě SVJ ,od roku 2012 až do roku 2019.Jedná se o podvod a účet .by měl být zablokován. Žádám informaci,datum kdy vyjádření došlo k soudu a jméno soudce,který vyjádření obdržel.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření k
usnesení" s evidenčním číslem 8c63e44b-dadf-4192-a23a-972d02eb8464 a s
běžným číslem 32898/2019 bylo doručeno dne 19.11.2019 16:43:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vyjádření k
usnesení" s evidenčním číslem 8c63e44b-dadf-4192-a23a-972d02eb8464 a s
běžným číslem 32898/2019, doručené dne 19.11.2019 v 16:43:01 a ověřené dne
19.11.2019 v 16:45:36, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 392/2019" a
ke zpracování dne 22.11.2019 v 06:44:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

 

 

V příloze zasíláme odpověď na Váš dotez, který je evidován u zdejšího
soudu pod sp. zn. 11Si 392/2019.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

Obvodní soud pro Prahu 7

 

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste kohlerová olga prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.