Vyjádření ČIŽP k žádosti o změnu užívání

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Česká inspekce životního prostředí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na Vás jménem spolku s žádostí o dokumenty:

1, Vyjádření ČIŽP za dne 1.3.1999 č.j. 7/OV/2382/99/PH. Jedná se o vyjádření vašeho úřadu k řízení o změně užívání stavby ZPEVNĚNÉ POLNÍ HNOJIŠTĚ MUTĚNICE II, SILÁŽNÍ ŽLAB MUTĚNICE II SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ NA DOČASNÉ BIODEGRADAČNÍ PLOCHY na pozemcích 4569 a 7413/1 (PK 4411) kat. území Mutěnice.

2, Provozní řád a Havarijní plán dekontaminační plochy Genže na parcele 7413/1 (PK 4411). Provozovatelem zařízení je firma ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4, 695 Hodonín, IČ29218357.

Dále Vás žádám o informaci, zda již byla ukončena nebo jaká jsou nadále vedena řízení započatá v roce 2014 s provozovatelem dekontaminačních ploch Rokytí a Genže v katastru obce Mutěnice firmou ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4, 695 Hodonín, IČ 29218357.
Pokud ano, tak zároveň žádám o sdělení všech výsledků řízení, příkazů, sankcí dokumentů a vyjádření Vašeho úřadu týkajících se těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal,
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice