Vyhodnocení kladů a záporů sloučení škol v Boskovicích v jeden celek

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Hezký den!

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás chtěl poprosit o materiál Vyhodnocení kladů a záporů sloučení škol v Boskovicích v jeden celek.

Děkuji

Tomáš Trumpeš

epodatelna, Město Boskovice

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.2.2017 15:59:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení kladů a záporů sloučení škol v Boskovicích v jeden celek elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.2.2017 15:59:44 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice ...

Vaše podání ze dne: 15.2.2017 15:59:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00LYCGN
Datum zaevidování: 15.2.2017 16:26:41
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE040PCI
Vaše evidenční údaje: TRUMPEŠ TOMÁŠ, Legionářská 1240/25, 68001 Boskovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Vychodilo...

...

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00LYCGNMUBOSE040PCI", nebo použijt...

Mgr. Miluše Rozkošná, Město Boskovice

1 příloha

Na podkladě  Vaší žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 15.2.2017
zasíláme v příloze Vámi požadované informace.