Vyhodnocení efektivity Zón placeného stání

Jan Charvát vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti se zavedením ZPS - parkovacích zón na území MČ Praha 10 si dovoluji vznést následující dotazy:
1. Kolik abonentů se od startu projektu ZPS v Praze 10 zapojilo? Kolik parkovacích oprávnění Praha 10 vydala? Kolik z toho jsou firemní a kolik vozidla v osobním vlastnictví/provozování?
2. Kolik peněz k dnešnímu datu MČ Praha 10 za vydaná parkovací oprávnění utržila?
3. Kolik porušení spáchaných v ZPS bylo k dnešnímu datu MČ Praha 10 nahlášeno ze strany Eltodo a jejích monitorovacích systémů? (od začátku fungování projektu ZPS)
4. Kolik přestupkových řízení MČ Praha 10 k dnešnímu dni od zahájení fungování projektu ZPS v této souvislosti zahájila? Kolik uložila pokut, kolik z nich vybrala peněz a jaké pohledávky v této souvislosti aktuálně eviduje?
5. Kolik bylo od startu modrých zón vytvořeno na území MČ Praha 10 nových parkovacích míst či avizovaných parkovišť?
6. Jakým způsobem je efektivita ZPS na dopravu v klidu vyhodnocována?

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení efektivity Zón placeného stání“ bylo doručeno 29.09.2021 11:50:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-417810/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den, v příloze zasíláme požadovanou informaci

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz