Vyhlášení stavu klimatické nouze

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Městská část Praha 7.

Michal A. Valášek

Vážení,

v posledním čísle Hobuletu se starosta Čižinský vyjádřil, že MČ Praha 7 "vyšla vstříc volání vědců a občanů po tom, aby (...) vyhlásila stav klimatické nouze".

Ve smyslu zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím tímto žádám povinný subjekt o poskytnutí úplného seznamu shora uvedených vědců a občanů, kteří volali po tom, aby tento vyhlásil "stav klimatické nouze".

V případě, že volání nebyla konána veřejným způsobem a není tedy z důvodu ochrany osobních údajů možno poskytnout konkrétní jmenný seznam, žádám o poskytnutí informace o tom, kolik volajících bylo a kdy a jakým konkrétním způsobem bylo volání činěno.

V dokonalé úctě,

Michal Altair Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

Michal A. Valášek

Stížnost na nesprávné vyřízení žádosti o informace.

Dne 2. 6. jsem povinný subjekt žádal o poskytnutí úplného seznamu vědců a občanů, kteří podle prohlášení starosty v časopise vydávaném povinným subjektem volali po tom, aby tento vyhlásil "stav klimatické nouze".

Dne 10. 6. mně byl doručen přípis, v němž povinný subjekt přiznává, že takový seznam nemá. Zasílá přitom seznam různých všeobecných a neadresných výzev a výkřiků v duchu, že by se jako s tím klimatem mělo něco dělat.

Ty jsou nicméně vzhledem k mému dotazu irelevantní. Ptal jsem se zcela konkrétně na ony starostou uváděné "vědce a občany", kteří volali po tom, aby povinný subjekt vyhlásil stav klimatické nouze. Předpokládal jsem, že MČ reaguje na konkrétní výzvu, poptávku, dopisy, petice či jiné aktivity "vědců a občanů".

Pokud tomu tak není a žádní konkrétní volající "vědci a občané" neexistují (což lze z dikce odpovědi dovodit), měl povinný subjekt vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s tím, že požadovanou informaci nemá k dispozici, resp. že tato neexistuje.

I informace, že povinný subjekt nedisponuje původně požadovanou informací, je podstatná a může být sama o sobě podstatná a proto pro ni zákon počítá s odpovídající formou.

Vzhledem k tomu povinný subjekt nepostupoval podle zákona, nezbývá mi než podat stížnost na postup při vyřizování žádosti. Žádám povinný subjekt, aby svůj postup přehodnotil a buďto mi poskytl konkrétní mnou požadované informace, nebo vydal rozhodnutí o tom, že tak neučiní. Případně, považuje-li svůj postup za bezvadný, aby stížnost předal nadřízenému orgánu k rozhodnutí.

Michal A. Valášek