Výdaje spojené se společností Digitus Mise, o.p.s.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Městys Liteň.

Filip Kaštánek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
za co a za jaké služby případně produkty platíme společnosti Digitus Mise, o.p.s. 181 tisíc korun tento rok? A kolik jsme platili v letech 2014, 2013, 2012, 2011? Prosím o vyúčtování a zduvodnění těchto výdajů.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Filip Kaštánek

Filip Kaštánek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Filip Kaštánek

Filip Kaštánek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městys Liteň k vyřízení mé žádosti 'Výdaje spojené se společností Digitus Mise, o.p.s.'.

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“ Takovou stížnost můžete podat elektronicky přes stránky IPV, stačí vybrat pod vaším dotazem příslušnou možnost.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/vydaje_...

S přátelským pozdravem,

Filip Kaštánek

2 přílohy

Odpověděla jsem o den později , ale odpověď jsem zaslala.  Na doložení
zasílám doklad o odeslání odpovědi.

Nožinová, ÚM Liteň

Filip Kaštánek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městys Liteň k vyřízení mé žádosti 'Výdaje spojené se společností Digitus Mise, o.p.s.'.

Nedostal jsem odpověd na část "Zdůvodněte tyto výdaje". Chybí odůvodnění těchto výdajů. Například proč někomu cizímu platíme silniční dan, opravy automobilu a podobně...

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/vydaje_...

S přátelským pozdravem,

Filip Kaštánek

1 příloha