Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Hauptová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vychovatelka

Jana Hauptová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jana Hauptová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Hauptová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den. V roce 1985 jsem ukončila Střední pedagogickou školu obor učitelství v mateřské škole. Celou dobu pracují ve školství. V průběhu těch let jsem pracovala i pět let jako vychovatelka ve školní družině. Na nynějším pracovišti jsem měla dohodu o provedení práce na záskoky za nemocné vychovatelky. Nyní k dotazu. Prý nemám dostačující vzdělání,abych mohla nastoupit do nově otevřeného oddělení školní družiny. Prosím o odpověď. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jana Hauptová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Vychovatelka', zaslané '17.06.2022 18:43:52' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXHGGZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Hauptová,

 

pokud jste absolvovala střední vzdělání s maturitou zaměřené na přípravu
učitelky mateřské školy (např. obor vzdělání Předškolní a mimoškolní
pedagogika nebo Předškolní pedagogika), pak můžete získat odbornou
kvalifikaci vychovatelky ve školní družině absolvováním jednotlivé zkoušky
z Vychovatelství. Získala byste tak kvalifikaci vychovatele podle § 16
odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v
platném znění. Jednotlivá zkouška má svým obsahem a formou odpovídat
zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na
vychovatelství. Zákon požadavky již dále nekonkretizuje, podrobnosti
týkající se organizace dané zkoušky jsou v kompetenci ředitele školy.
Absolvování jednotlivé zkoušky není podobně jako v případě maturitní
zkoušky regionálně nijak omezeno a vysvědčení o jednotlivé zkoušce je
dokladem o dosažené kvalifikaci v rámci celé České republiky.

 

S pozdravem

 

Jana Kubiasová

 

 

 

-------------------------------------------------------

Ing. Jana Kubiasová

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 2215

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

www.msmt.cz

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Hauptová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.