Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Hauptová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jana Hauptová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den. V roce 1985 jsem ukončila Střední pedagogickou školu obor učitelství v mateřské škole. Celou dobu pracují ve školství. V průběhu těch let jsem pracovala i pět let jako vychovatelka ve školní družině. Na nynějším pracovišti jsem měla dohodu o provedení práce na záskoky za nemocné vychovatelky. Nyní k dotazu. Prý nemám dostačující vzdělání,abych mohla nastoupit do nově otevřeného oddělení školní družiny. Prosím o odpověď. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jana Hauptová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Vychovatelka', zaslané '17.06.2022 18:43:52' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXHGGZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Hauptová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.